all u get Mrs. Fields 牛奶朱古力曲奇(30塊/盒) 【美國進口🇺🇸Mrs. Fields 牛奶朱古力曲奇(30塊/盒)】 HK$126/盒 Mrs. Fields一盒有30塊,圍返起一塊都只係$4。勁抵啊😍😍! 平時係香港買好貴,一塊都要成HK$22😱😱。 Mrs. Fields 曲奇大家一定好熟悉,平時經過都會俾佢嘅香味而吸引。 食落煙韌鬆軟,食完一塊已經停唔到口 Product #: alluget-Mrs. Fields 牛奶朱古力曲奇(30塊/盒) Regular price: $HKD $126.0 Available from: all u get In stock