6026481225957376 all u get 黑杞子 🤩🤩青海特級大大粒黑杞子♥️ 👏👏哇哇哇👏👏哇哇哇👏👏 買過我地黑杞子既靚靚都知道質素高👍👍👍 花青素極多💋一沖水就好明顯🤗大大粒💖貨好靚💗唔同坊間賣嘅細粒黑杞子👏大細唔同👍質素都相差好遠😒 黑杞子含有大量花青素🤗花青素食品係近年來被熱捧的産品💖除左可以改善過度用眼產生既疲累🌟眼乾眼澀外🌟更可以抗衰老增強血管彈性和 Product #: alluget-黑杞子 2022-04-23 Regular price: $HKD$45.0 Available from: all u getIn stock