6503689317646336 all u get 預購 竹蔗茅根包 ☆預購☆ 💥💥買買買💥💥買買買🎉🎉買買買🎉🎉 🌈🌈🌈🌈🌈夏天清熱解暑飲品 🌈🌈🌈🌈🌈竹蔗茅根水、比飲汽水健康好多 🎋🎋竹蔗茅根包🍀🍀(咸甜兩飲皆可) 💰💰價格超抵👍👍👍幾十蚊有一大pack,含10包😍😍😍😍😍酒樓叫一咋已經40-50蚊😏自己煲抵好多👍 炎熱嘅夏天☀☀飲一杯冰凍嘅竹蔗茅根水🍹真係好爽😌😌而且可以 Product #: alluget-預購 竹蔗茅根包 2022-06-13 Regular price: $HKD$55.0 Available from: all u getIn stock