5961056908345344 all u get 脫水大金羅漢果♥️♥️ 脫水大金羅漢果♥️♥️ 💥💥💥大隻裝💥💥💥 💥💥💥金黃色💥💥💥 💥💥💥果肉靚💥💥💥 💥💥💥獨立包裝💥💥💥 健康飲品首選👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦 自家製金羅漢果水 ✌清熱潤肺 ✌消暑解渴 羅漢果大家平時都見得多食得多🤔點解仲要介紹🤷‍♀ 隨著時代變、人對食嘅要求都比以前高😊所以今次 Product #: alluget-脫水大金羅漢果♥️♥️ 2022-04-22 Regular price: $HKD$49.0 Available from: all u getIn stock