all u get 美國進口🇺🇸Neosporin兒童傷口清潔劑(68ml/支) 【美國進口🇺🇸Neosporin兒童傷口清潔劑(68ml/支)】 美國🇺🇸No.1⃣ Neosporin係醫生推薦嘅品牌,專為小朋友設計👍🏻,採用無刺痛配方👍🏻👍🏻,噴一噴就可以溫和地消毒清潔傷口,有效殺死細菌👏🏻👏🏻,預防傷口發炎。小朋友周不時都會跳跳紮紮👶🏻👧🏻🧒🏻,難免會容易受傷😣😣,所以有傷口真係要認真處理 Product #: alluget-美國進口🇺🇸Neosporin兒童傷口清潔劑(68ml/支) Regular price: $HKD $55.0 Available from: all u get In stock