5734523308474368 all u get 日本急凍油甘魚鮫 喂正呀喂📢 日本急凍油甘魚鮫 每包6-7件 件件都大大件,可以氣炸/焗/燒 ,非常野味,餐廳食一件已經要幾拾蚊啦,自己整永遠係最經濟嘅😁😁 立即購買 www.all-u-get.store Whatsapp查詢 https://wa.me/85256329022 立即加入whatsapp購物group Product #: alluget-日本急凍油甘魚鮫 2021-11-24 Regular price: $HKD$280.0 Available from: all u getIn stock
allugetall u get