4748429374914560 all u get 日本宮崎黑毛和牛咖喱 160g 日本宮崎黑毛和牛咖喱 160g 只需將咖喱加熱,同煮個飯就可以享受到一餐美味高質嘅咖喱飯啦😋😋 HK$20/包 現貨!現貨!售完即止 立即購買 www.all-u-get.store Whatsapp查詢 https://wa.me/85256329022 立即加入whatsapp購物group http Product #: alluget-日本宮崎黑毛和牛咖喱 160g 2022-03-07 Regular price: $HKD$20.0 Available from: all u getIn stock
allugetall u get