all u get 乾瑤柱黃金醬 乾瑤柱黃金醬 又一味蕾嘅衝擊, 大家對鹹蛋黃嘅熱愛未減退, 老闆又為大家調配出另一種口味(乾瑤柱黃金醬) 今次更加矜貴 * 香港製造,純手工製作 * 無論煮餸炒飯煲粥定係撈麵,樣樣都夾到,正呀👍🏻 * 送禮自用都啱😋 *2款不同size可供選擇 100ml $52 280ml $128 立即購買 www.a Product #: alluget-乾瑤柱黃金醬 Regular price: $HKD$52.0 Available from: all u getIn stock
allugetall u get