4805296258154496 all u get 三文魚鰭&三文魚腩 📢手快有啦喂 喂!喂!喂! ‼️‼️終於‼️‼️反貨啦! 俾你地追左好耐! 繼續優惠價!下次又唔知幾時先再有😭😭 (原產地:挪威,加工地:越南) 🐟三文魚鰭🐟 呢樣野唔駛介紹都知好食啦🤣🤣 原價HKD42 試食價HKD36 氣炸到脆卜卜,簡單調下味就已經好好食! 好味到忍唔住,已經連續食左兩日啦🤣 咁熱既天氣, Product #: alluget-三文魚鰭&三文魚腩 2022-05-11 Regular price: $HKD$36.0 Available from: all u getIn stock